El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure la millora dels habitatges així com de la convivència entre el veïnat

La rehabilitació dels habitatges i la instal·lació d'ascensors és una necessitat d’una part del barri. Des de la Gerència d'Habitatge i des de la mateixa Oficina d'Habitatge ja es gestionen unes ajudes específiques per a aquest territori. Tot i això no sempre és fàcil arribar als acords necessaris dins les comunitats per poder tirar endavant les obres o no sempre és fàcil fer la tramitació de les ajudes. L'acció del Pla de Barris planteja un acompanyament personalitzat a les comunitats. Un acompanyament que faci possible els acords, faciliti la tramitació de les ajudes i pugui col·laborar en la resolució de conflictes dins de les mateixes comunitats a través del reforç dels equips de mediació. També preveu una diagnosi del parc edificat per establir unes àrees d’intervenció prioritària i dissenyar-los un sistema d’actuació específic.

Possibles accions:

  • Diagnosi del parc edificat i definició de zones d'actuació prioritària en base a les necessitats de manteniment i/o accessibilitat i el perfil socioeconòmic dels seus veïns i veïnes.
  • Programes de rehabilitació específics per a les àrees de rehabilitació prioritària.
  • Ampliar els recursos dels equips d’escales i vincular-los a les tasques de suport i foment de la cohesió de les comunitats de veïns i veïnes. Suport i acompanyament a les comunitats en la tramitació d’ajudes. Treball amb les comunitats, ajudes en tasques de mediació per arribar a acords per tirar endavant les obres.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bes%C3%B2s-Maresme_Habitatge-2_0.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bes%C3%B2s-Maresme_Habitatge-1.png