El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millorar l’espai públic per afavorir-ne l’ús ciutadà i comunitari

La transformació de l’espai públic que es plantegi des del Pla de Barris, ha d'anar enfocada a facilitar els usos socials d'aquests espais. Afavorir les relacions entre persones, potenciar els espais de joc infantil, incorporant millores que tinguin en compte el factor de gènere i la gent gran... Prioritzar aquelles millores urbanes que facilitin els recorreguts a peu entre diferents punts de barri i que possibilitin la vida social i comunitària.

Possibles accions:

  • Potenciar l’Eix Alfons el Magnànim com a eix cívic. Millorar-ne la urbanització, els espais de joc infantil, l’arbrat i els espais d’estada.
  • Explorar la possibilitat dels solars del carrer Maresme i el carrer Perpinyà per fer-hi projectes comunitaris (per exemple horts urbans).
  • Complementar la intervenció en el conjunt de cases del carrer Maresme per dignificar-ne l’espai públic.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bes%C3%B2s-Maresme_Solar-Maresme_0.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bes%C3%B2s-Maresme_Solar-Perpiny%C3%A0.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bes%C3%B2s-Maresme_Alfons-el-Magn%C3%A0nim.png