El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Activació dels locals de la plaça de Palerm

La urbanització de la plaça de Palerm que ja preveu el districte, ha d'anar acompanyada d'una activació dels locals que actualment hi tenen façana. El Pla de Barris promourà l'activació d'aquests locals amb nous usos, ja siguin comercials, comunitaris, culturals o artístics, intentant sempre que la seva activitat pugui revertir sobre una millora dels usos socials de la mateixa plaça.

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bes%C3%B2s-Maresme_Pla%C3%A7a-Palerm_0.png