El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Reduïr les desigualtats socials en salut per millorar la qualitat de vida del veïnat

Partint de la diagnosi feta pel programa “Salut als barris” al 2013 i del treball fet fins a dia d’avui, el Pla de Barris ha de afavorir l’impuls dels projectes que aborden la salut garantint la continuïtat plurianual dels programes que des de Salut Comunitària es considerin prioritaris. De la mateixa manera, ha de servir per provar projectes pilot i avaluar-ne els resultats de cara a desplegar- los de manera més continuada.

Possibles accions:

  • Treballar la salut des d'una mirada preventiva i segons les prioritats definides per l’Agència de Salut Pública: família, embaràsadolescent, joves, gent gran i adults.
  • Donar suport als projectes que fomenten l'envelliment saludable: “Activa't”, “Escola de salut”, acompanyaments a persones grans, “Baixem al carrer”
  • Crear programes per reduïr les desigualtats socials en salut i millorar l'educació en valors.
  • Crear i promoure programes de salut amb mirada intercultural i de gènere: suport al projecte MAISA, entre d'altres.
  • Iniciar programes que incideixin sobre la salut mental en persones aturades de llarga durada.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/salut_3.png