El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Activar projectes que fomentin la convivència i la cohesió

El treball de la convivència és clau per garantir un barri cohesionat i fort socialment. El Pla de Barris ha de ser capaç d’engegar projectes concrets des del territori que puguin abordar el treball amb diferents col·lectius des de diferents àmbits. Promoure projectes innovadors que facilitin l’apropament de col·lectius que sovint no participen de la vida comunitària, generar espais de trobada que facilitin treballar amb aquests col·lectius, aprofitar els seus centres d’interès per treballar projectes que difícilment es podrien abordar des d’una lògica més clàssica. Aquest treball per la convivència s’ha de treballar des de l’espai públic o des d’espais comunitaris, i també cal abordar-lo des de dins de les comunitats de veïns i veïnes, a través de projectes específics.

Possibles accions:

  • Potenciar i promoure el programa d’activitats a l’estiu en places i equipaments “Estiu al barri”.
  • Donar suport als recursos d’acollida i seguiment a la població nouvinguda.
  • Donar suport al projecte interreligiós del districte.
  • Promoure projectes comunitaris amb dones i persones de cultures diverses .
  • Potenciar els projectes que desenvolupen els agents del territori, com els APC, els equips de prevenció a l’espai públic i els equips d’escales o el Pla Comunitari, per treballar la cohesió dels diferents col·lectius: “Why violence”, “Convivim”...

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/etnies.png