El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure el lleure de base comunitària i apropar la formació escènica/musical als infants i joves del barri

El lleure educatiu afavoreix la responsabilitat, la cohesió social i el compromís ciutadà a partir de processos educatius i pedagògics. La formació artística és, en si mateixa, una eina socialitzadora i transformadora en l’ambit educatiu.

En el marc del Pla de Barris, es preveu promoure experiències d’educació en el lleure de base comunitària al barri del Besòs i el Maresme, així com promoure la formació artística dels infants i els joves del barri. Aquestes experiències es treballaran amb escoles, entitats del lleure, escoles de música o col·lectius i entitats arrelades al territori.

Pel que fa al lleure educatiu, s’adreçaran a infants i joves d’entre 3 i 18 anys, amb activitats de cap de setmana i vacances principalment. Formaran part d’una oferta col·lectiva que comporti una dimensió relacional i de vida de grup entre els nens i les nenes participants i que promogui la participació activa de nois i noies i les seves famílies.

De la mateixa manera, es promourà i facilitarà la formació dels educadors i es facilitaran els recursos a les entitats per tal de poder posar en marxa projectes que vagin en aquesta línia.

En relació amb la promoció dels projectes artístics, es consolidarà el programa de música a les escoles i s’impulsaran programes que vinculin arts i educació, intentant implicar col·lectius o equipaments artístics del barri com la Central del Circ, en els programes educatius.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/circ.png