El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Pla Educatiu del Besòs i el Maresme

Donar suport al CEB i l’IMEB en l’articulació de les xarxes existents que ja tracten el tema educatiu per generar el Pla Educatiu del Besòs i el Maresme de manera coordinada amb el Districte L’educació és un pilar central en el programa del Pla de  Barris del Besòs i el Maresme. Per això és important que el desplegament del Pla pugui afavorir i facilitar els objectius que ja es preveuen des d’altres sectors de l’Ajuntament.

En aquest sentit, el Pla de Barris, conjuntament amb el Districte de Sant Martí, ha d’afavorir i facilitar l’articulació del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) amb les xarxes que ja treballen l’educació al barri per tal que es pugui redactar aquest Pla Educatiu del Besòs i el Maresme.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/escolees.png