El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programes per a la millora de la convivència

Cal fomentar el bonveïnatge proactiu mitjançant el desenvolupament de programes de potenciació de les dinàmiques veïnals positives als espais domèstics privats (habitatges) i comuns (escales i entrades). Els objectius són la millora de la convivència, el suport a les comunitats, l’establiment d’una antena de detecció de situacions d’aïllament, segregació, males praxis immobiliàries, etc. Cal fer una èmfasi especial a les finques complexes, com per exemple les detectades al carrer de l’Om o al carrer Nou de la Rambla.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/comu.png