El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Creació d’usos comunitaris a l’entorn de Can Soler, proposats en el marc d’una taula creada per a aquest fi, en l’àmbit mediambiental, de l’esport i el lleure

Sant Genís dels Agudells té un espai de transformació que amaga un potencial enorme. A mig camí entre la ciutat i Collserola, l’entorn de Can Soler i la seva vall són un espai de transició entre la ciutat i el verd, que pot convertir-se en una oportunitat per al barri i per al districte, ja que constitueix un
gran espai urbanorural que es vincula a l’entorn de l’equipament públic de la masia de Can Soler. Pot resoldre dèficits d’equipaments esportius, de lleure, d’espais comunitaris..., alhora que pot vincular-se i connectar el barri amb Collserola.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/cansolers.png