El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Adequació del nou local d’entitats al carrer de Saturnino Calleja o a la Bòbila

Apostem per projectes comunitaris que enforteixin les entitats i fomentin noves relacions entre el veïnat. La participació del veïnat és un element essencial per a la coproducció de polítiques públiques, ja que teixeix ponts de diàleg constants dins i fora de l’Ajuntament, i consolida i reforça la
cogestió veïnal d’equipaments i serveis públics i la col·laboració amb els veïns i veïnes en el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques i la prestació de serveis. Per avançar en aquesta direcció, és necessari l’enfortiment democràtic dels veïns i veïnes, de les seves pràctiques socials i polítiques, i de les seves organitzacions.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/bobila2.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/bobila3.png