El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Plantejar un sistema d'equipaments adequat a les necessitats dels barris

Els equipaments són serveis comunitaris bàsics per als veïns i les veïnes d'una ciutat. La Trinitat Nova fa temps que reclama més equipaments. Cal valorar els serveis dels que disposa al seu entorn amb relació a la quantitat de població del barri i repensar el seu sistema per adequar-lo a les necessitats.

Possibles accions:

  • Fer un mapa dels equipaments i serveis que tenen els veïns i les veïnes de la Trinitat Nova propers al barri, donar-los a conèixer i promoure accions per facilitar-ne l’accés, paral·lelament a l’inici de les tasques de revisió del Pla d’Equipaments del Districte que determinarà i fixarà les necessitats futures d’equipaments dins del barri.
  • Estudiar els possibles usos de l’espai Benjamí i promoure un Pla Director per recuperar-ne els usos per part dels veïns i les veïnes.
  • Repensar els futurs usos docents de l’escola St Josep Oriol.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/barris.png