El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Activar la Casa de l’Aigua

Amb la construcció del nou casal de barri, caldrà repensar els usos de la Casa de l'Aigua. La Casa de l'Aigua té un gran potencial com a equipament de barri però també com a equipament de Districte o de ciutat. Cal aprofitar aquest icona patrimonial per guanyar espai per a usos comunitaris sota un projecte innovador.

Possibles accions:

  • Repensar els usos de la Casa de l’Aigua i elaborar una proposta a partir del treball ja fet fins ara, a fi d’intentar convertir la Casa de l'Aigua en un espai de referència a la ciutat alhora proper al barri.
  • Recuperar la connexió entre la Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova i la Casa de l'Aigua de la Trinitat Vella.
  • Condicionar i millorar els entorns de la Casa de l’Aigua. Senyalitzar i dinamitzar rutes històriques conjuntament amb el MUHBA.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Trinitat-Nova_Casa-de-l%27Aigua_0.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Sin-t%C3%ADtulo-1.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/casa2.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/casa3.png