El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Estudiar i desenvolupar el potencial de la zona de les Feixes

La Trinitat Nova té un espai pendent de transformar que amaga un potencial enorme. A mig camí entre la ciutat i Collserola, les Feixes són un espai de transició entre la ciutat i el verd que pot convertir-se en una oportunitat per al barri i per al Districte. Un gran espai natural que es pot vincular a equipaments com la Casa de l'Aigua o l'escola St Josep Oriol i que a més, pot resoldre dèficits d'equipaments esportius o espais comunitaris alhora que pot vincular el barri amb Torre Baró.

Possibles accions:

  • Fer un estudi de les possibilitats de transformació de l'àmbit de les feixes que incorpori instal·lacions de pràctica esportiva, espais de producció agrícola (vinculades a projectes socioeducatius i/o productius) i que resolgui el lligam del barri amb la muntanya i Collserola.
  • Redactar el projecte executiu on es reculli el que s’ha apuntat a l’estudi.
  • Executar la transformació de les Feixes prevista al projecte.

 

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Trinitat-Nova_Feixes_0.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/feixes1.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/feixes2.png