El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Creació d'eines per a l'activació de locals buits

L'àrea de remodelació ha deixat un nombre important de locals buits sense activitat. Cal entendre aquesta bossa de locals com una oportunitat per atraure noves empreses que puguin beneficiar-se de la bona localització i d'uns preus més competitius que altre barris.

Possibles accions:

  • Promoure programes d’ajudes per a la rehabilitació/adequació de locals.
  • Crear programes de suport i seguiment per a la implantació de noves empreses.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/localsbuits.png