El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Creació d'eines per a la promoció del comerç

El Pla de Barris ha de poder sumar-se als esforços que ja fa Barcelona Activa en aquest camp mitjançant la promoció del disseny de programes de dinamització comercial conjuntament amb les associacions de comerciants. Cal adaptar els programes a les especificitats de la Trinitat Nova i aprofitar el Pla de Desenvolupament Local que està dissenyant Barcelona Activa.

Possibles accions:

  • Fer un estudi dels hàbits de consum de la gent del barri.
  • Fer un estudi de mercat i de viabilitat econòmica de nous comerços.
  • Dissenyar accions de promoció econòmica del comerç existent.
  • Reforçar l’associació de comerciants.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/treball1.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/barri2.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/barri3.png