El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Crear eines i programes per afavorir l’ocupació local

El Pla de Barris ha de poder sumar-se als esforços que ja fa Barcelona Activa en aquest camp mitjançant la promoció del disseny de programes d'ocupació basats en la formació i l'acompanyament de les persones en situació d’atur. Cal adaptar els programes a les especificitats de la Trinitat Nova i aprofitar el Pla de Desenvolupament Local que està dissenyant Barcelona Activa.

Possibles accions:

  • Fer un estudi dels perfil de les persones en situació d’atur del barri per dissenyar programes de formació/ocupació adequats a la realitat social del barri.
  • Dissenyar programes de formació específics que responguin a les necessitats del mercat laboral i que contemplin itineraris teòrics i pràctics, i fer una prospecció d'empreses amb incentius per a la contractació i el seguiment individualitzat de les persones usuàries.
  • Crear un programa de formació i pràctiques en l'àmbit de jardineria i manteniment de zones verdes, i vincular la pràctica laboral al propi territori.
  • Crear un programa de formació i pràctiques en l'àmbit de l'educació en el lleure i vincular-la als projectes de dinamització de lleure que preveu el propi Pla.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/botigues.png