El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure programes de desenvolupament de les TIC

La tecnologia al servei de la gent és una eina potentíssima en el segle XXI. Disminuir l'escletxa digital entre la gent gran o facilitar l'accés gratuït dels recursos tecnològics als col·lectius amb menys recursos és un primer pas per trencar les barreres que sovint les situacions socio-econòmiques han imposat.

Possibles accions:

  • Donar suport i mitjans al Punt Òmnia i treballar la millora de l’accés a les TIC
  • Ampliar els espais Wi-Fi al barri.
  • Treballar la “petjada digital” amb els i les joves.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/tic_1.png