El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promocionar i mantenir la pràctica de l’esport

La Trinitat Nova té un gran avantatge pel que fa a altres barris. Té l'espai natural de Collserola molt a prop. Això permet pensar en un sistema de recorreguts i instal·lacions d'ús lliure i en contacte amb el verd, que poden facilitar la pràctica de l'esport o la simple passejada d'una manera natural i propera. Podem aprofitar aquesta singularitat per atraure altres veïns i veïnes de Nou Barris i per guanyar espais d'oci, esport i lleure fora de les zones habituals.

Possibles accions:

  • Estudi, proposta i senyalització d’itineraris esportius.
  • Aprofitar la transformació de l’Espai de les Feixes per ubicar-hi instal·lacions esportives.
  • Promoció i complementació dels programes existents que afavoreixen la pràctica de l’esport com a eina integradora i facilitadora dels hàbits saludables (programes “Convivim”, “Activa’t”...).

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/esports2.png