El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Activar projectes que fomentin la convivència i la cohesió

La fortalesa i capacitat de transformació d'un barri depenen també de la cohesió dels seus veïns i veïnes. Treballar aquesta cohesió a través de propostes innovadores, que permetin abordar la integració de diferents col·lectius pot suposar una millora de la cohesió general del barri així com un revulsiu per generar xarxa entre la població de la Trinitat Nova. El Pla de Barris ha de potenciar els espais de trobada ja existents, però també ha de vetllar perquè els joves tinguin un sistema divers d'espais on relacionar-se i autorganitzar-se.

A la vegada tenir cura i promoure la imatge positiva de la Trintat Nova tot fent bandera de la seva singularitat i genuïnitat pot ajudar a canviar determinades dinàmiques i a atraure dinamisme al barri. Sovint, l'estigmatizació d'un barri repercuteix en l'autoestima dels propis veïns i deteriora la imatge del barri de cara a l'exterior.

Possibles accions:

  1. Crear programes per treballar amb col·lectius específics, que es puguin desenvolupar en el mateix espai públic on hi fan vida.
  2. Promoure actuacions que afavoreixin la barreja i la interacció de col·lectius.
  3. Promoure el programa “Why Violence” que l’àrea de Prevenció ja ha experimentat a la Franja Besòs.
  4. Crear un servei de suport a comunitats de veïns i veïnes, per treballar en la mediació de possibles conflictes entre veïns i els decàlegs de convivència.
  5. Millorar i dinamitzar l’espai esportiu dels jardins de l’Amistat.
  6. Crear una eina comunicació per transmetre una imatge positiva i revertir l'estigmatització del barri.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/cohe1.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/cohe2.png