El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Accions de suport a les escoles que millorin les tasques socioeducatives que es fan amb joves i famílies

La tasca socioeducativa de les escoles és primordial per transformar i potenciar les sortides laborals i vitals dels infants i joves. En barris amb una complexitat social important, cal entendre les escoles com a centres d’educació més enllà de les classes reglades i implicar-hi les famílies, tot adaptant-se a les realitats socials de l’entorn i mantenint una atenció continuada dels alumnes al llarg de la vida educativa i en la transició a la vida laboral. Des de l’IMEB i el CEB ja es preveuen accions en aquesta línia, a través del programa “Escoles enriquides”.

Possibles accions:

El Pla de Barris ha de permetre la implementació d’aquest programa a les diferents escoles de la Trinitat Nova, que basa la seva acció en:

  • Lideratge pedagògic i equips potents com a clau de l’èxit. Facilitar la formació del professorat més enllà de l’àmbit normatiu, fidelitzar els equips potents, assessorar els centres per innovar en els mètodes i fer-los partícips
  • Escola a temps complet: ampliar l’oferta horària més enllà de les hores lectives donant accés a l’alumnat a activitats extraescolars lúdiques, expressives, artístiques, de suport educatiu i esportives per a una educació integral
  • Servei de menjador universal amb necessitats educatives cobertes: que el pagament de quotes deixi d’interferir en l’escolaritat dels infants, en la gestió educativa dels equips docents i en les relacions entre escola i família
  • Treball coordinat amb Serveis socials i Salut: garantir que totes les intervencions socials, educatives i de salut que s’adrecen a un mateix infant i a la seva família estiguin coordinades i vagin en la mateixa direcció, implementant, si cal, la presència periòdica de la treballadora social de zona en el mateix centre educatiu.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/esc2.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/esc1.png