El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Accions per a l’activació econòmica i ocupacional del polígon

Cal aprofitar totes les potencialitats dels polígons industrials perquè reverteixin en el desenvolupament econòmic dels barris i, per tant, en l’ocupació dels seus veïns i veïnes. D'una banda, es tracta de donar eines per fer més competents i enfortir les empreses existents als polígons i, d'altra, atreure i fomentar la implantació de noves activitats centrades en la innovació, la formació i donar cabuda a iniciatives d’economia social i cooperativa de caire industrial, incidint en particular en activitats que fomentin l’economia circular i verda.

Possibles accions:

  • Impulsar el projecte BeSostenible “Reutilitza, Repara, Recicla, Remanufactura”, perquè s’instal·li en una nau del polígon.
  • Promoure i fer un acompanyament als projectes cooperatius i d’innovació social que necessitin naus industrials perquè s’instal·lin al polígon (projecte cooperativa ALENCOOP).
  • Repensar els punts d'informació dels polígons perquè funcionin com a espais de suport a les empreses existents o espais d'informació i acompanyament a les empreses interessades en instal·lar-s'hi.
  • Facilitar nous projectes a les naus desocupades.
  • Explorar el suport a les possibles noves empreses i la modernització de les tecnologies al servei de les empreses del polígon per atreure noves empreses.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bon-Pastor_Pol%C3%ADgon_0.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/elon_musk.jpg