El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure el lleure i apropar la formació escènica/musical als infants i joves dels barris

El lleure educatiu afavoreix la responsabilitat, la cohesió social i el compromís ciutadà a partir de processos educatius i pedagògics. La formació artística, és, ella mateixa, una eina socialitzadora i transformadora a nivell educatiu. En el marc del Pla de Barris, es pensa promoure experiències d’educació en el lleure de base comunitària als barris del Bon Pastor i Baró de Viver, així com promoure la formació artística als joves dels barris, amb el propòsit d’afavorir arrelament i continuïtat d’aquestes iniciatives.

Aquestes experiències es treballaran amb escoles, entitats del lleure, escoles de música o col·lectius i entitats arrelades al territori. Pel que fa al lleure educatiu, les accions s’adreçaran a infants i joves d’entre 3 i 18 anys, amb activitats de cap de setmana i vacances principalment. Formaran part d’una oferta col·lectiva que comporti una dimensió relacional i de vida de grup entre els infants que hi participen i que promogui la participació activa del jovent i les seves famílies. De la mateixa manera, es promourà i facilitarà la formació dels educadors o es facilitaran els recursos a les entitats per poder posar en marxa projectes en aquesta línia.

Possibles accions:

  • Explorar la possibilitat de desplegar programes de residència d’artistes que ja té l’ICUB, en escoles de barri.
  • Altres programes, amb escoles o entitats que treballin les arts escèniques, artístiques o musicals o l’educació en el lleure.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/teatres.png