El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Donar suport a les escoles en les tasques socioeducatives amb joves, famílies i entorn

La tasca socioeducativa de les escoles és primordial per transformar i potenciar les sortides laborals i vitals dels infants i joves. En barris amb una complexitat social important, cal entendre les escoles com a centres d’educació més enllà de les classes reglades, implicant-hi les famílies, adaptant-se a les realitats socials de l’entorn i mantenint una atenció continuada dels alumnes al llarg de la vida educativa i en la transició a la vida laboral. Des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci d’Educació ja es preveuen accions en aquesta línia, a través del programa “Escoles enriquides”.

Possibles accions:

  • Lideratge pedagògic i equips potents com a clau de l’èxit. Facilitar la formació del professorat més enllà del que és normatiu, fidelitzar els equips potents, assessorar els centres per innovar en els mètodes i fer-los partícips de les noves propostes.
  • Escola a temps complet: Ampliar l’oferta horària més enllà de les hores lectives i donar accés a l’alumnat a activitats extraescolars lúdiques, expressives, artístiques, de suport educatiu i esportives per a una educació integral.
  • Servei de menjador universal, necessitats educatives cobertes. Que el pagament de quotes deixi d’interferir en l’escolaritat dels infants, en la gestió educativa dels equips docents i en les relacions escola-família.
  • Treball coordinat amb serveis socials i salut: Garantir que totes les intervencions socials, educatives i de salut que s’adrecen a un mateix infant i la seva família estiguin coordinades i vagin en la mateixa direcció, desplegant, si cal, la presència periòdica de la treballadora social de zona en el mateix centre educatiu. 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/escoles_0.png