El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Reformar el centre educatiu Cristòfol Colom per començar el nou projecte educatiu

Una de les apostes del Pla de Barris és permetre el canvi de model educatiu d’alguns dels centres per adaptar-los al context i la situació social del barri. Seguint l’aposta del Consorci d’Educació, es busca oferir un aprenentatge al llarg de la vida (Long Life Learning-LLL). Un procés que comença els primers any de la vida i que ha de tenir, necessàriament, una continuïtat durant tota l’etapa escolar, l’ensenyament post obligatori i la formació professionalitzadora de la vida adulta, ja sigui en una consideració de formació professional inicial, o de formació professional per a l’ocupació.

Això ha de permetre una millor atenció als joves a l’hora de fer la transició a la vida laboral i un acompanyament als adults que han de reorientar la seva vida laboral. En aquest sentit, des del Pla de Barris, conjuntament amb el Consorci d’Educació i el Districte, es vol impulsar la transformació del Cristòfol Colom en un centre professionalitzador molt vinculat al teixit empresarial del polígon.

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bon-Pastor_Crist%C3%B2fol-Colom_0.png