El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Pla Educatiu del Bon Pastor i Baró de Viver

Donar suport al CEB i l’IMEB en l’articulació de les xarxes existents que ja tracten el tema educatiu per generar el Pla Educatiu del Bon Pastor i Baró de Viver de forma coordinada amb el Districte.

L’educació és un pilar central en el programa del Pla de Barris del Bon Pastor i Baró de Viver. Per això és important que el desplegament del Pla pugui afavorir i facilitar els objectius que ja es preveuen des d’altres sectors de l’Ajuntament. En aquest sentit, el Pla de Barris, conjuntament amb el Districte de Sant Andreu, ha d’afavorir i facilitar l’articulació del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) amb les xarxes que ja treballen l’educació als barris perquè es pugui redactar aquest Pla Educatiu del Bon Pastor i Baró de Viver.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/esc2_0.png