El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure programes que abordin la salut mental

La diagnosi de “Salut als barris” i l’experiència de l'Agència de Salut Pública en aquest territori apunten que la salut mental ha de ser una de les prioritats que cal abordar de manera específica. Aspectes com l'atur de llarga durada tenen conseqüències directes en la salut mental de la població; per tant, caldrà fer programes integrals que incorporin la salut mental des d'una perspectiva àmplia i treballar per millorar la qualitat de vida del veïnat del Bon Pastor i Baró de Viver.

Possibles accions:

  • Impulsar programes que abordin la salut mental des d’una perspectiva de gènere i amb una perspectiva de cicle vital, i programes d’acompanyament i cura de l’entorn familiar i social de les persones amb problemes de salut mental.
  • Detectar i prevenir problemes de salut mental en infants i adolescents des de la perspectiva comunitària tenint en compte els diferents actors implicats.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/salutveinal.png