El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Marxes exploratòries de vida quotidiana, seguretat i gènere

Realitzar una marxa exploratòria per incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i les intervencions a l'espai públic del Bon Pastor i Baró de Viver.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/banners2.jpg