El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Estudis inicials per a la redacció d'una MPGM i valoració dels possibles sòls d'equipament

El barri de les Roquetes disposa d’una xarxa d’equipaments que cobreix les diverses tipologies de serveis. Tot i així, alguns d’aquests equipaments han quedat justos en superfície o en programa funcional. Des d’aquest punt de vista es creu convenient repensar la xarxa d’equipaments municipals, explorant les reserves de sòl disponible o les possibles modificacions del planejament vigent que permetin augmentar-les en un futur. El focus principal cal posar-lo a la zona de l’amfiteatre, ja que és on es podria considerar una possible adquisició de sòl d’equipament. Aquesta acció pretén iniciar els estudis per valorar la viabilitat de dur a terme una modificació del PGM a la zona de l’amfiteatre, per poder-la tramitar en un proper mandat.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/GENERALS%2002_0.jpg