El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Recuperació de l’interior d’illa comprès entre els carrers de Vidal i Guasch, de Llopis i del Pla de Fornells

Amb l’objectiu d’optimitzar els buits urbans existents a la ciutat, aquesta acció vol donar resposta a una demanda històrica del territori i recuperar un interior d’illa, fins ara tancat i infrautilitzat, entre els carrers de Vidal i Guasch i de Llopis. Caldrà estudiar la titularitat de l’espai i la seva possible intervenció i cessió. En cas que es pugui intervenir, s’haurà de garantir la pau del veïnat que viu a l’entorn i, per tant, caldrà implicar totes les comunitats veïnals properes en la definició del nou ús que s’atorgui a aquest nou àmbit d’ús comú.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/BLOC%20FANTASMA%2007_0.jpg