El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport als projectes de salut mental i emocional

La primera edició del Grup de persones afectades per la crisi que es va dur a terme a les Roquetes durant el 2017 ha tingut una valoració molt satisfactòria pel que fa a la salut emocional de les persones participants. En una avaluació posterior, s’ha determinat la necessitat de redefinir algunes parts del projecte. Des del Pla de Barris es donarà suport a aquesta fase de redefinició del projecte i a la seva execució.

En el marc de la salut emocional, a les Roquetes existeix un grup de dones que estan treballant per superar en millors condicions el dolor produït per la fibromiàlgia i altres malalties cròniques relacionades. En l’àmbit de la ciutat, s’està fent una aposta en aquesta mateixa línia i el Pla de Barris s’hi suma per construir un projecte que ajudi a millorar la salut emocional i física de les persones afectades per les àlgies.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/CENTRE%20TON%20I%20GUIDA%2003_0.jpg