El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Foment d’un pla per a la millora de la convivència

A les Roquetes coexisteix una gran diversitat cultural que genera un teixit social ric i complex, alhora que fa visibles les diverses formes d’entendre i viure l’espai públic. Després de la Jornada de Futur realitzada el 2015, es posa de manifest la necessitat d’obrir un debat per unificar criteris a l’hora d’engegar projectes que promoguin la bona convivència i el civisme a l’espai públic. Al territori ja s’han engegat projectes per donar resposta a aquesta qüestió: Top Roquetes, Roquetes conviu, Jornada de civisme a l’espai públic, etc. Des del Pla de Barris es proposa treballar en un marc general de convivència que, després, permeti valorar i donar suport als projectes i a les iniciatives que sorgeixin d’un debat més ampli i obert. També es proposa valorar la necessitat de realitzar formacions als tècnics que treballen en l’àmbit de la convivència i les campanyes antirumors. Aquesta acció persegueix poder crear un full de ruta d’accions de forma consensuada amb els diversos agents i cultures del territori.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/171021_AF_PdB_FestaRoquetes_002_0.jpg