El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

Territoris d'actuació prioritària

Per al desenvolupament del Pla de Barris s’estableixen quatre territoris d’actuació prioritària, anomenats "Eixos".

Aquests territoris són una de les principals potencialitats i innovacions del Pla de Barris, a través de la seva interrelació amb l'impuls de Projectes de Barri i les seves d'estratègies.

Eix Besòs

Identifica ambdues lleres del riu Besòs, on es concentra un 10% de la població catalana, i on es busca establir sinergies amb els barris dels municipis adjacents, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma, Badalona i Montcada i Reixac, es concentren alguns dels barris de la ciutat que pateixen amb més intensitat la situació més precària. El riu ha de deixar de ser un límit i ha d’adquirir centralitat urbana com a eix cívic vertebrador de la futura ciutat metropolitana.

Eix Muntanya

Parlem de barris caracteritzats per les dificultats derivades de la seva orografia i la seva configuració a partir del creixement urbanístic poc planificat dels anys 60 i 70. Les dificultats d’accessibilitat, el relleu complicat, la manca de connexions entre barris i la precarietat de part del parc edificat fan necessària la seva consideració al Pla de Barris.

  • Sant Genís dels Agudells i La Teixonera
  • Zona Nord
Eix de la Marina

L’àrea que anomenem eix Marina inclou Montjuïc, Sants i la Marina, relacionant aquests àmbits amb el Llobregat. Connectant amb el projecte del Pla Delta, ha d’esdevenir un altre pol de revitalització important. Moltes de les qüestions que es posen sobre la taula signifiquen la resolució de qüestions històriques que han afectat el correcte desenvolupament dels barris de la zona. Així, l’enfocament del Pla de Barris se centra en els problemes de transport i mobilitat. Abordar la rehabilitació del parc d’habitatges també serà fonamental.

  • La Marina del Prat Vermell i La Marina del Port