El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

Projectes motor

Durant el procés de definició de propostes i accions que han de configurar el Pla de Barris de cada territori han anat destacant algunes “idees força” que, per les seves característiques, s’anaven configurant com a projectes centrals.

Aquestes idees han demostrat tenir la capacitat d’incloure accions que cal generar des de diferents àmbits de manera molt transversal i tenir la capacitat d’aglutinar molts dels principis rectors. Són aquests projectes, que anomenen “motors”, els que acabaran sent el senyal d’identitat d’un Pla de Barris i que han d’implicar als veïns i les veïnes en el procés de transformació iniciat.

El nou Cinema Pere IV. Un catalitzador pels projectes comunitaris del barri

És una prioritat del Pla de Barris garantir un sistema d’espai comunitari entès no solament com a espais físics, sinó també com a espais de relació. La rehabilitació de l’antic Cinema Pere IV o la millora del centre cívic, a part de millorar el sistema d’equipaments, ha de servir per promoure i vehicular nous projectes que millorin i cohesionin el teixit veïnal.

Aplicat a El Besòs i el Maresme

Eixos

El nou Cristòfol Colom. Exemple dels nous projectes educatius i formatius dels barris

L’educació com pal de paller de la transformació social. Volem impulsar un nou projecte educatiu de barri, que permeti iniciar un canvi en la manera com s’aborda l’educació en els centres del Bon Pastor i Baró de Viver, que permeti entendre l’educació des d’una visió molt més transversal i integral, que permeti convertir l’educació en eina real de transformació social.

Aplicat a El Bon Pastor i Baró de Viver

Eixos

Transformem el Sant Jordi. Un nou projecte educatiu al voltant de l’escola

L’educació com pal de paller de la transformació social. Volem impulsar un nou projecte educatiu de barri, que permeti iniciar un canvi en la manera com s’aborda l’educació en els centres de la Trinitat Nova. Un nou entorn educatiu, de referència al barri i al Districte, que permeti entendre l’educació des d’una visió molt més transversal i integral per convertir-la en una eina real de transformació social.

Aplicat a Trinitat Nova

Eixos

Activem les Feixes. Un nou espai lúdic i esportiu a la Trinitat Nova

Transformació i recuperació de l’espai de les Feixes de la Trinitat Nova, amb la voluntat d’aconseguir un nou espai verd que faci de transició entre la ciutat i Collserola. Vinculat al barri però també vinculat a noves activitats productives o formatives en el camp del verd. Un espai lúdic i esportiu que faciliti la connexió a peu entre la Trinitat i Torre Baró i que pugui incorporar espais agrícoles comunitaris o equipaments esportius.

Aplicat a Trinitat Nova

Eixos

  •