El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

Projectes motor

Durant el procés de definició de propostes i accions que han de configurar el Pla de Barris de cada territori han anat destacant algunes “idees força” que, per les seves característiques, s’anaven configurant com a projectes centrals.

Aquestes idees han demostrat tenir la capacitat d’incloure accions que cal generar des de diferents àmbits de manera molt transversal i tenir la capacitat d’aglutinar molts dels principis rectors. Són aquests projectes, que anomenen “motors”, els que acabaran sent el senyal d’identitat d’un Pla de Barris i que han d’implicar als veïns i les veïnes en el procés de transformació iniciat.

L'espai entre blocs. Un espai per a la convivència

Millorar i activar l’espai públic de la Trinitat Nova que ha quedat fora dels àmbits de remodelació per fer-lo més humà i socialment practicable. Millorar carrers i places amb mirada de gènere i parar especial atenció a les necessitats dels infants i la gent gran. Millorar l’accessibilitat, la il·luminació, els espais de relació, els jocs infantils, els espais d’ombra, els camins saludables, els espais de repòs, els espais esportius, etc. Promoure i facilitar que la gent gran pugui baixar al carrer i gaudir dels espais de relació, facilitar que els infants puguin jugar al carrer i promoure projectes en aquests espais que millorin la cohesió entre veïns i veïnes de la Trinitat.

Aplicat a Trinitat Nova

Eixos

Reciclem el Polígon i activem l'ocupació

El polígon industrial és part de la identitat dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver. És un espai industrial que voreja i separa els dos barris però a la vegada és un espai d’oportunitat per al creixement econòmic i per a la revitalització d’una nova identitat industrial. Aquest projecte motor gira entorn de l’activació econòmica i l’ocupació vinculada a la memòria, millora, gestió i dinamització dels polígons industrials. Uns polígons que es vagin integrant més en el teixit urbà, que millorin la mobilitat interna i facilitin el trànsit a peu entre barris. Una activació econòmica que es basa en donar eines per fer més competents i enfortir les empreses existents als polígons i, d’...

Aplicat a El Bon Pastor i Baró de Viver

Eixos

Cooperativa Gregal. Un nou espai per la solidaritat, la formació i l’ocupació

Rehabilitar i millorar la seu actual de la cooperativa Gregal, vinculant-la a un projecte de formació i ocupació en el camp de l’hostaleria sense deixar de banda el projecte de menjador social és una de les apostes del Pla. Transformar i millorar el mercat municipal per dinamitzar i activar el comerç de proximitat i apropar-lo a noves activitats culturals seria el segon vector que persegueix el Pla. Lligar aquest projecte d’activació del comerç de proximitat a l’activació dels locals de la plaça de Palerm per a usos comunitaris o artístics que ja preveu el Districte, seria el complement que hauria de donar transversalitat i potència als projectes que es plantegen.

Aplicat a El Besòs i el Maresme

Eixos

L'Institut Rambla Prim. Cap a una educació més professionalitzadora

L'educació com pal de paller de la transformació social. Volem impulsar un nou projecte educatiu de barri, que permeti iniciar un canvi en la manera com s'aborda l'educació en els centres del Besòs i el Maresme, que permeti entendre l'educació des d'una visió molt més transversal i integral, que permeti  convertir l'educació en una eina real de transformació social.

Aplicat a El Besòs i el Maresme

Eixos

L'esport i la cultura. Eines per a la cohesió i la convivència

Aprofitar la creació i millora d’equipaments esportius per ampliar els espais on desenvolupar projectes comunitaris de base, on treballar amb el col·lectiu jove uns valors i hàbits que van molt més enllà que la pràctica de l’esport i que faciliten la pràctica d’hàbits saludables. Aprofitar els centres educatius, centres cívics, espais familiars, espais religiosos o altres serveis comunitaris per fer-hi néixer projectes que creïn un vincle real amb els usuaris d’aquells espais i poder treballar, a partir d’allà, la integració, la cohesió i la convivència entre col·lectius. Aprofitar la memòria històrica del propi barri, així com la cultura, l’art i la música com a eines de treball amb...

Aplicat a El Bon Pastor i Baró de Viver

Eixos