El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació a Trinitat Nova

Les accions participades

Les accions participades són concretes i temporals i tenen per objecte definir una acció específica.

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per les següents persones o entitats:

- Taula Oberta

- AAVV Trinitat Nova

- Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova

- 'Associació Ocellaires

- Taula de Joves

- Revive la Trini

- Pinzellada de Dona

- Gemma Arau

- Carlos Izquierdo

- Carolina Recio

- Juan Medina

- Lucas Martínez

- Jordi Vergés