El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació a La Marina

Les accions participades

Les accions participades són concretes i temporals i tenen per objecte definir una acció específica.

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per les següents persones o entitats:

- Fundació mans a les mans

- Ateneu l'engranatge

- Unió entitats La Marina

- Coordinadora d'entitats

- Taula d'esports la Marina

- Escola Dominical

- Marina Viva

- Amor

- Teresa

- Janna

- Assamblea 15 M La Marina

- María Jesús Pérez Perales

- APLIM