El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Els barris, protagonistes a Ciutat Oberta, Biennal de Pensament

15/10/2018 - 02:10h

Pla de Barris.. Diàleg 'Sense barris no hi ha Barcelona. Rehabilitació urbana i dret a la ciutat'

Diàleg 'Sense barris no hi ha Barcelona. Rehabilitació urbana i dret a la ciutat'.

Les ciutats són caixes buides i mortes sense el seu veïnat i els seus barris, tant vius, diferents, i canviants – a vegades gairebé oposats – però amb una pertinença indeslligable: la pròpia ciutat. En el marc de la Biennal Ciutat Oberta, volem compartir les reflexions, el debats i les accions posades en marxa des del projecte Pla de Barris per revertir les situacions de desigualtat que es viuen en els barris més vulnerables de Barcelona.

 • Lloc: Fossat del Mercat de Sant Antoni
 • Dia: dimarts 16 d’octubre 2018
 • Hora: 19.45. Els organitzadors demanen de ser-hi a les 19.15 per preparar-ho tot.
 • Durada de l’acte: 90 minuts aproximadament.
 • Presentació (no moderació): A càrrec de la periodista de BTV Laura Sangrà.
 • Proposta de contingut: la lluita contra la desigualtat i l’exclusió a la ciutat des del punt de vista de la rehabilitació urbana i les polítiques d’habitatge: l´exemple del  Pla de Barris i les seves propostes en aquesta matèria.

Ordre d’intervencions

 1. Introducció a l’acte. Laura Sangrà, presentadora, i Helena Cruz, que moderarà, donarà les paraules i conduirà el debat final.
 2. Plantejament del tema. Oriol Nel·lo. La desigualtat a la ciutat i el seu tractament des dels moviments veïnals i a través de les polítiques públiques. La rehabilitació urbana (Pla de Barris) i les polítiques urbanístiques per a habitatge protegit.
 3. Les polítiques contra la desigualtat a les ciutats europees. Gaia Redaelli. Polítiques contra la gentrificació, les polítiques de rehabilitació a través de processos cooperatius, l’experiència de Córdoba.
 4. El moviments urbans i la lluita pel dret a la ciutat. Jaime Palomera. La iniciativa del sindicat de llogateres, la proposta de destinació obligatoria d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat, la lluita per la ciutat inclusiva.
 5. La situació de l’habitatge i la necessitat immediata d’intervenció pública. Carme Trilla. La necessitat de tractar de manera inseparable rehabilitació urbana i política d’habitatge, la situació de l’habitatge a Barcelona i la seva excepcionalitat en el context europeu, la necessitat de polítiques públiques i d’acció ciutadana (15′)
 6. Debat general. Moderat per Helena Cruz.