El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Un pla per millorar la salut de la gent gran, la��educaciA? i els entorns urbans

01/08/2017 - 02:08h

Pla de barris. Una trentena da��accions impulsen el Pla de barris de Sant GenA�s dels Agudells i la Teixonera amb l'objectiu de millorar-hi la qualitat de vida.

El Pla de barris de Sant GenA�s dels Agudells i la Teixonera, amb una inversiA? de 15 milions da��euros, inclou una trentena da��accions i se centra, principalment, a millorar la salut de les persones grans, la��educaciA? i diversos espais dels dos barris, i posarA� la��accent en els entorns de Can Soler.

Un dels objectius del Pla de barris A�s millorar la qualitat de vida de la gent gran acompanyant-los amb projectes que els vinculin a la vida social i comunitA�ria del barri. A mA�s, sa��exploraran serveis i programes de formaciA? sobre la��economia de les cures que puguin vincular-se als equipaments i serveis sociosanitaris de la Vall d’Hebron i que en un futur puguin beneficiar la poblaciA? del mateix barri.

A Sant GenA�s dels Agudells, el Pla de barris posarA� la��accent en els entorns de Can Soler. Aquest projecte motor resoldrA� dA?ficits da��equipaments esportius, de lleure educatiu, da��espais comunitaris i mediambientals, i permetrA� vincular-se i connectar el barri amb Collserola. Aquest espai a la��aire lliure inclourA� una A�mplia diversitat da��usos amb una clara vocaciA? intergeneracional, de gA?nere, i de diversitat cultural i funcional.

Millores en els A�mbits associatiu i educatiu

A laA�TeixoneraA�hi ha tres grans projectes que sustenten el Pla de barris amb la��objectiu de reforA�ar el teixit associatiu i millorar les condicions del barri en matA?ria da��educaciA? i esport: La BA?bila ubicarA� totes les entitats del barriA�en un mateix centre i La Campa serA� un espai esportiu a l’aire lliure que generarA� vincles entre els joves i les persones grans. TambA� es construirA� una nova escola bressol, una demanda histA?rica del barri que permet cobrir la��atenciA? a la infA�ncia mitjanA�ant la��educaciA? pA?blica, i que possibilita treballar i enfortir la comunitat educativa del barri.

Altres accions destacades da��aquest Pla de barris sA?n la��impuls deA�programes de recuperaciA? i difusiA? de la cultura i de la memA?ria histA?rica, la promociA? de laA�rehabilitaciA?A�i la millora de la��accessibilitat als habitatgesA�o el suport al projecte cultural Integrasons.

Més informació