El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Primers resultats del cens da��habitatges buits

27/03/2018 - 07:03h

Habitatge. SA?n els primers resultats que es desprenen del treball de camp dut a terme a 17 barris de Barcelona, i que representen el 28,8% del parc residencial total de la ciutat.

En la primera fase del cens da��habitatges buits, duta a terme de moment a 17 barris que representen el 28,8% del parc residencial total de la ciutat, sa��han detectat 3.609 pisos sense habitar, dels quals la gran majoria pertanyen a particulars. Un total de 919 habitatges sA?n da��entitats financeres, bancs i societats, i 51 pertanyen a la Sareb.

VA?DEO. Josep Maria Montaner: a�?El cens de pisos buits no es fa per tenir una xifra, es fa per detectar quins pisos estan sense habitar i tractar da��incorporar-los a la borsa de lloguer assequible de la ciutat.a�?

En total, s’han visitat 34.852 pisos escollits a partir d’una tasca prA?via d’encreuament de dades sobre consum d’aigua i sobre el padrA? municipal que donava una llista d’habitatges hipotA?ticament buits. A l’hora de fer la constataciA? sobre el terreny, va donar com a resultat la reducciA? d’aquesta xifra a un total de 3.609 pisos sense habitar.

Les dades obtingudes en aquests 17 barris han estat derivades als departaments municipals corresponents:

  • 428 adreces on es va detectar activitat turA�stica ilA�legal es van derivar a l’A�rea d’Urbanisme perquA? fes les actuacions corresponents.
  • 664 finques amb necessitats de rehabilitaciA? rebran assessorament per part de l’Institut Municipal d’Habitatge i RehabilitaciA? de Barcelona sobre els programes existents de rehabilitaciA? de finques.

La tasca de recerca de la propietat de l’immoble ha permA?s destriar aquells pisos que pertanyen a propietaris A?nics o petits propietaris, i aquells que sA?n propietats d’entitats bancA�ries, de societats, d’entitats financeres o de la Sareb.

Els pisos que fa mA�s de dos anys que estan sense habitar i que pertanyen a particulars, se’ls deriva cap al programa de la borsa de lloguer municipal per informar els propietaris sobre els avantatges d’aquest programa. En el cas de les entitats financeres, a les seves entitats gestores i a societats, s’han iniciat els corresponents procediments sancionadors, ja que d’acord amb la Llei del dret a l’habitatge, aquest A�s el temps mA�xim que es permet mantenir un habitatge buit.

El projecte, reivindicat per les entitats socials, es va iniciar a finals del 2016, i es preveu que a principis del 2019 haurA� acabat els 73 barris de la ciutat. Els barris en els quals s’ha fet el treball de camp sA?n: la Trinitat Nova, BarA? de Viver, el Bon Pastor, el BesA?s i el Maresme, la Vila de GrA�cia, el Raval, Porta, el Camp de l’Arpa del Clot, la Dreta de l’Eixample, el Carmel, el Poble-sec, la Prosperitat, Sant Antoni, Vallbona, Torre BarA?, Ciutat Meridiana i la Nova Esquerra de la��Eixample.

El treball de camp per elaborar el cens d’habitatges buits de Barcelona s’estA� desenvolupant per grups de persones que es creen a partir dels plans d’ocupaciA? que ofereixen Barcelona Activa i el Servei d’OcupaciA? de Catalunya (SOC).