El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Torna

Primeres accions del Pla de barris de Trinitat Nova

02/11/2017 - 12:11h

El nou Institut Escola, Les Feixes i L’Espai entre blocs, ja en marxa

El nou Institut Escola, Les Feixes i L’Espai entre blocs, ja en marxa

Els veïns de Trinitat Nova han pogut conèixer de primera mà els grans eixos i algunes de les accions del Pla de barris. Ha estat en el marc de la castanyada del veïnat, al Parc Nou, celebrada el passat 31 d’octubre i on, entre altres actes, diversos agents implicats van explicar-ne el contingut, es van instal·lar plafons informatius, es va construir un pòster gegant amb fotografies del veïnat i, com no podia ser d’altra manera, es va celebrar la castanyada amb aquesta fruita, sucs i moscatell.

Com en la resta dels plans de barris del districte, el de Trinitat Nova s’articula al voltant de quatre eixos: Drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana. En aquest sentit, algunes de les accions per concretar els objectius ja estan en marxa:

Nou Institut Escola a la Trinitat Nova

De moment, ja s’ha fet el següent:

 • S’ha constituït un equip docent nou.
 • S’ha contractat 4 professionals de l’àmbit social i comunitari per reforçar l’equip docent i el vincle amb la comunitat veïnal.
 • S’ha dissenyat un projecte educatiu molt vinculat al barri.
 • S’ha dissenyat un projecte educatiu transversal entorn les arts audiovisuals.
 • S’ha fet la primera fase d’obres (estiu 2017) i s’està iniciant la segona fase.
 • S’ha creat la Taula de Criança i Famílies i la Taula Jove per treballar projectes col·lectivament (espai de treball comunitari)

Faltarà:

 • Finalitzar les obres de l’equipament (desembre 2019)
 • Impulsar projectes comunitaris que vinculin l’equipament educatiu amb la resta del barri.

Activem les Feixes!

La Trinitat Nova té un espai pendent de transformar que amaga un potencial enorme. A mig camí entre la ciutat i Collserola, les Feixes és un espai de transició entre la ciutat i el verd que pot convertir-se en una oportunitat per al barri i per al Districte. Un gran espai natural que es pot vincular a equipaments com la Casa de l’Aigua o l’escola Sant Josep Oriol i que, a més, pot resoldre dèficits d’equipaments esportius o espais comunitaris i vincular el barri amb Torre Baró.

De moment, ja s’ha fet el següent:

 • S’ha realitzat un procés de participació per identificar les principals necessitats de la zona i les primeres idees del veïnat. També s’han presentat els primers dibuixos d’idees i s’han recollit les propostes d’entitats i veïnat.
 • S’ha redactat un avantprojecte de tot l’àmbit.
 • S’ha estudiat tècnicament la ubicació d’una piscina i un gimnàs a un solar del barri (demanda que surt del procés de participació de les Feixes)

Faltarà:

 • Fer el retorn al veïnat del procés de participació i presentar l’avantprojecte.
 • Redactar el projecte executiu.
 • Iniciar les obres.

L’espai entre blocs

Aquí es millorarà l’espai d’entre blocs comprès entre els carrers Portlligat i Aiguablava, s’instal·larà un ascensor entre la boca de metro del carrer Aiguablava i el conjunt d’habitatges comprès entre els carrers Portlligat i Aiguablava, i es farà una diagnosi de l’espai públic d’aquesta zona pel que fa a la mobilitat i l’accessibilitat, el gènere, els jocs infantils, la gent gran i la infància, alhora que s’iniciarà un projecte de millora amb perspectiva de gènere

De moment, ja s’ha fet el següent:

 • S’ha realitzat un procés de participació amb tres grans accions: sessió per presentar els condicionants de l’actuació, els primers dibuixos d’idees i recollir les propostes d’entitats i veïnat; recollida de propostes i sessió de carrer per identificar les principals necessitats; i recollida de propostes per incloure a l’avantprojecte.
 • S’ha redactat un avantprojecte.
 • S’està redactant el projecte executiu.
 • S’han fet reunions de seguiment amb el grup de treball veïnal.

Faltarà:

 • A l’Espai públic Aiguablava-Portlligat, fer el retorn al veïnat del procés de participació i com s’incorporen les propostes al projecte executiu, finalitzar el projecte executiu i iniciar les obres.
 • Realitzar un diagnòstic a l’espai públic fora de l’àmbit de remodelació.

Trobareu totes les fotografies de l’acte en aquest enllaç: https://www.flickr.com/photos/ajuntamentdenoubarris/albums/72157688138059281