El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Torna

Presentat el Pla de Barris de Roquetes, preus públics i pressupost per al 2018

01/12/2017 - 01:12h

Crònica del Consell Plenari del 28 de novembre de 2017

Crònica del Consell Plenari del 28 de novembre de 2017

El Consell Plenari del 28 de novembre es va celebrar a continuació de la sessió ordinària del Consell Ciutadà del Districte de Nou Barris, durant la qual es van presentar els pressupostos municipals i de districte per a l’any 2018.

A la sessió hi van acudir nombroses veïnes i veïns que van manifestar la seva disconformitat amb determinades modificacions de parades d’autobús realitzades en el marc de la implantació de la nova xarxa de bus. Encara que el tema no estava inclòs a l’ordre del dia, la regidora del Districte va considerar oportú explicar al principi de la sessió que aquests canvis obeeixen a estudis previs que cerquen la millor connectivitat tenint en compte l’interès de tota la ciutadania, però que són reversibles i s’estudiarà modificar-les en cas que no s’hagin valorat correctament les necessitats del veïnat dels barris afectats.

A continuació es va presentar la Mesura de Govern del nou Pla de Barris de Roquetes, que posa en marxa 44  projectes per millorar la situació del barri amb la col·laboració i implicació de totes les persones que hi viuen i entorn a quatre àmbits: l’activació econòmica, l’ecologia urbana, els drets socials i l’educació. La convivència i l’habitatge són alguns dels àmbits més significatius d’aquest Pla, els projectes del qual s’han desenvolupat entre els mesos de novembre de 2016 i octubre de 2017 amb la col·laboració del teixit associatiu del barri i amb l’objectiu que la seva execució es farà efectiva entre els anys 2018 i 2020. La participació ciutadana ha estat present durant tot el procés de definició: s’han dut a terme trobades amb els equipaments i serveis que treballen al territori, amb la Plataforma d’Entitats de Roquetes i amb el seu teixit associatiu i s’han fet sessions de treball monogràfiques amb totes les taules comunitàries: la Taula Socioeducativa, la Taula de Prevenció i Convivència, la Taula d’Inserció laboral, la Taula Més amb Menys, i la Taula de Salut.

Durant el Plenari també es va presentar una Mesura de Govern per a la revisió del Consell Escolar del Districte per tal de fer-lo més participatiu i adaptar-lo als reptes presents i futurs de l’educació al districte i es van presentar els preus públics per al 2018, que respecten les directrius de  mantenir una política de compensació per a les persones aturades i de no augmentar cap tarifa, excepte en el cas dels equipaments esportius depenents de l’IBE, que porten un augment del 2% (menys Can Cuyàs)

La Regidora del Districte va informar en el seu informe sobre habitatge (promoció de nou habitatge protegit, parc d’habitatges de lloguer, adquisició d’habitatges per a lloguer social, adjudicacions d’habitatges als sol·licitants del registre d’habitatge de protecció oficial, taula d’emergència social, ajuts a la rehabilitació, ajuts al pagament de l’habitatge, i medicació en casos de risc de pèrdua d’habitatge) i sobre les activitats d’estiu dutes a terme enguany al districte (Operació Solete a Roquetes, programes de dinamització a la plaça Eucaliptus, a l’antic camp de futbol de Ciutat Meridiana i al Rec Comtal de Vallbona, campanya de gossos, Estiu al pati, Música als Parcs, Liceu a la Fresca i Mercè a Nou Barris).

Dins l’apartat d’educació va informar sobre els dos nous Instituts Escola (Antaviana i Trinitat Nova). En aquest punt, convé destacar  la introducció de 17 nous perfils professionals per treballar i reforçar la salut mental i emocional dels alumnes d’aquestes escoles.

També es va donar trasllat del nou sistema de tarificació social a les escoles bressol que, recordem-ho, preveu un descens de les tarifes, del qual se’n beneficiaran el 87% de les famílies usuàries de Nou Barris. Finalment, va detallar l’estat d’execució d’inversions i obres al districte, amb 29 inversions i obres finalitzades amb un cost de 23,8 milions d’euros, 22 obres en execució amb una inversió de 31,7 milions d’euros, i 10 obres que començaran al 2018 amb una inversió de 7,2 milions d’euros. En total, 95 actuacions amb una inversió de 62,8 milions d’euros.

El Plenari va prosseguir amb la seva part decisòria, dins la qual es van dur a terme les següents resolucions:

  • Informar favorablement els pressupostos municipals i del districte per al 2018: aprovat per majoria (vot favorable de BComú, negatiu de PPC i Ciutadans i abstenció d’ERC, GM Demòcrata i PSC).
  • Informar favorablement sobre l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació d’un equipament docent i esportiu al Parc de Fornells: aprovat per unanimitat
  • Informar favorablement sobre l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’un equipament docent al carrer Pedrosa, 16: aprovat per unanimitat.
  • Informar favorablement la modificació dels límits de les Àrees Bàsiques de Salut Porta, Prosperitat i Verdum, d’una banda, i de Vilapicina i el Turó de la Peira, d’un altra: aprovat per unanimitat.

En tots dos casos, es fa referència als dos nous instituts escoles. Aquestes reformes del Pla Especial Urbanític permetran garantir el desenvolupament futur d’aquest dos nous projectes educatius.

I, pel que fa a les proposicions d’acord, van tenir lloc les següents resolucions:

  • Proposició del PSC d’incloure al proper Pla de Mobilitat del Districte un estudi sobre les necessitats dels veïns i veïnes del districte i impacte de les possibles actuacions: aprovada per majoria (vot favorable de GM Demòcrata, PPC, Ciutadans, PSC i BComú, i abstenció d’ERC)
  • Proposició de Ciutadans d’instar a l’Ajuntament i la Generalitat per a la instal·lació d’estacions de mesura de contaminació de l’aire: aprovada per majoria (vot favorable de GM Demòcrata, PPC, Ciutadans i PSC i abstenció d’ERC i BComú)
  • Proposició del PPC sol·licitant un informe sobre la viabilitat de la peatonalització del carrer Bunyola: no aprovada per majoria (vot favorable de PPC i Ciutadans, no favorable de GM Demòcrata i BComú, i abstenció d’ERC i PSC)
  • Proposició d’acord de GM Demòcrata i ERC amb contingut de declaració institucional relativa al reconeixement i agraïment de la conducta pacífica de totes les entitats, voluntariats i ciutadania que es van mobilitzar de forma pacífica per garantir el dret a exercir el vot davant la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació a Catalunya el passat 1 d’octubre (entre d’altres qüestions relacionades): aprovada per majoria (vot favorable d’ERC, GM Demòcrata i BComú i no favorable de PPC, Ciutadans i PSC)