El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Torna

Presentat el Pla de Barris de la Zona Nord

13/07/2017 - 03:07h

S’hi destinaran prop de 13 milions d’euros en actuacions centrades en educació, drets socials, activitat econòmica i ecologia urbana

S’hi destinaran prop de 13 milions d’euros en actuacions centrades en educació, drets socials, activitat econòmica i ecologia urbana

Nou Barris coneix ja el Pla de Barris de la Zona Nord. Va ser presentat en el darrer plenari, celebrat el passat 6 de juliol, i està fonamentat en quatre línies bàsiques: educació, drets socials, activitat econòmica i ecologia urbana. A través d’aquestes grans temàtiques, el que es vol bàsicament és millorar les condicions de vida de la ciutadania, crear projectes educatius integrals i transformadors, recuperar l’activitat econòmica, fer front als dèficits urbanístics, promoure serveis i equipaments de proximitat i dotar de veu els veïns i veïnes en les polítiques públiques.

Les accions previstes estan integrades en algun dels quatre eixos, tenen un pressupost de gairebé 13 milions d’euros, i venen desglossades de la següent manera:

Drets socials (2.885.000 euros)

 • En matèria d’habitatge, es reforçarà l’atenció per garantir el dret a l’habitatge, amb la creació d’una oficina específica a la Zona Nord o la formació en eficiència energètica. També es durà a terme un programa de rehabilitació i millora del parc d’habitatge.
 • Millora de la salut, amb programes que van des de la salut mental a la sexual i reproductiva, passant per passant per l’impuls de programes d’oci saludables. A Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, l’esperança de vida és de 79,1 anys, quatre anys per sota de la mitjana de la ciutat.
 • Reforç de l’acció comunitària, creant un espai que aplegui diversos serveis públics que operen al territori, i reforçant el teixit associatiu.
 • Lluitar contra la violència masclista, duent a terme un treball educatiu i de prevenció.
 • Enfortir les relacions interculturals i fomentar les relacions de proximitat i de cohesió social. A la Zona Nord, pràcticament una quarta part de la població és d’origen divers. La pakistanesa i marroquina són les comunitats més nombroses.

Educació (1.070.000 euros)

 • Millora de l’educació, amb accions per abordar el fracàs i l’abandonament escolars. A la Zona Nord, el 15% té estudis de batxillerat i un 6,7 estudis universitaris, xifres inferiors a les de la mitjana de Barcelona.
 • Avançar cap el model d’escoles enriquides, reforçant els centres educatius amb personal de l’àmbit psicosocial.
 • Promoure, ampliar i reforçar projectes educatius de lleure i de base comunitària, prestant especial atenció a la petita infància i les seves famílies, aconseguint que els equipaments esdevinguin espais vertebradors d’activitats comunitàries, promovent l’esport i donant suport a les iniciatives associatives de caire juvenil.

Activitat econòmica (1.045.000 euros)

 • Formació ocupacional. A la Zona Nord, més del 13% de la població està a l’atur, i d’aquestes persones, el 40% porten més de 12 mesos sense feina.
 • Impuls a l’Economia Solidària, a través del foment i l’acompanyament de projectes d’economia cooperativa, social i solidària.
 • Accions de suport al teixit comercial de proximitat.

Ecologia urbana (7.874.520)

 • Reducció de l’escletxa digital, millorant el Wifi als equipaments públics i duent a terme accions d’alfabetització digital.
 • Millora de la xarxa d’equipaments, amb accions com ara la definició del pla d’equipaments de la Zona Nord o a Can Cuiàs, al Campillo de la Virgen o al camp de futbol de Ciutat Meridiana.
 • Dignificació de l’espai públic, adequant espais en desús i la zona del Parc Central de Torre Baró, millorant la zona de l’antic camp de futbol de Ciutat Meridiana, creant noves àrees de joc infantil i definint un Pla Director per a la Transformació Urbana a Vallbona.
 • Millora de la connectivitat i accessibilitat. En aquest punt es preveu crear escales mecàniques entre el carrer Agudes i la plaça del Metro a la Ciutat Meridiana, millorar la connexió entre aquest barri i Can Cuiàs per la zona de Torrent del Bosc i, finalment, millorar la connectivitat a Torre Baró.

El pla de Barris s’ha dut a terme amb la implicació dels veïns, les veïnes, el teixit associatiu i els diferents agents i serveis locals de la Zona Nord.