El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Torna

Es presenta el Pla de Barris de la Verneda i la Pau

31/08/2017 - 10:08h

Veïnat, entitats i comerciants estan convidats a conèixer els principals projectes del Pla el pròxim 7 de setembre a les 18 h, a la rambla Prim cruïlla amb rambla Guipúscoa.

 

Veïnat, entitats i comerciants estan convidats a conèixer els principals projectes del Pla el pròxim 7 de setembre a les 18 h, a la rambla Prim cruïlla amb rambla Guipúscoa.

El barri de la Verneda i la Pau forma part dels barris que configuren l’eix Besòs. Per les seves característiques demogràfiques i d’entorn, ha estat un territori on les administracions hi han destinant recursos extra. Tot i les diverses actuacions de millora que s’han dut a terme al llarg dels anys,  cal posar en marxa una nova intervenció intensiva i transversal, realitzada juntament amb les veïnes i veïns, entitats, comerciants i altres organitzacions ciutadanes, per tal de reduir els indicadors de desigualtat.

Presentació del Pla de Barris de la Verneda i la Pau
Dijous 7 de setembre a les 18 h
Rbla. Prim cruïlla rbla. Guipúscoa

L’acte de presentació del Pla de Barris es planteja no només com a  una crida a la participació i la implicació dels diferents agents del territori, sinó també com una jornada festiva que inclourà activitats infantils, un berenar saludable i una batucada de les Guspires de Sant Martí.

 18.00 h. Presentació del Pla de Barris amb Patricia del Hoyo, de Fundació Futur; Montse Redón, cap de projecte del Pdb La Verneda i La Pau.
18.30 h. Inici del mural fotogràfic gegant amb fotos de veïnes i veïnes. Estarà en funcionament fins a les 21h.
18.45 h. Berenar Fem fruitellón amb la Fundació Futur.
19.00 h. Conta-contes relacionat amb el barri amb Gina Clotet, d´UMPALUMPA.
19.45 h. Playlist del barri.
20.45 h. Batucada amb les Guspires de Sant Martí.
21.00 h. Tancament de la presentació.

 

Característiques demogràfiques i d’entorn

Entre altres trets, el barri de la Verneda i la Pau destaca per la seva situació d’aïllament urbanístic a causa de la quantitat d’infraestructures que el travessen. En l’aspecte demogràfic, ens trobem una població molt més envellida que a la resta de la ciutat, amb un alt índex d’atur, principalment de llarga durada i un baix nivell d’instrucció.

 

El pressupost previst en el Pla de Barris de la Verneda i la Pau és de 9.737.500 €, dels quals:

887.500 € es destinaran a inversió en equipaments comunitaris, millora de l’espai públic i habitatge.

850.000 € es destinaran a programes socials, educatius, de salut, culturals i esportius, de convivència o de dinamització econòmica.

 

Projectes motor

Els projectes motor són aquells que, per la seva dimensió i transversalitat, defineixen la singularitat del Pla i incideixen en diversos àmbits: educació, drets socials, activitat econòmica i medi urbà. Són les puntes de llança que han de mobilitzar i articular bona part de les propostes.

A la Verneda i la Pau, s’han dissenyat tres projectes motor. Els detallem a continuació.

 

Connectar la Via Trajana

Aquest projecte inclou tres grans accions:

– Transformar la Via Trajana en un eix cívic
– Humanitzar el carrer Binèfar
– Reformar el Pont de Santander

Els objectius específics del Pla de Barris en l’entorn de la Via Trajana són:

– Millorar la connectivitat de les zones més aïllades.
– Generar nous usos socials i comunitaris: espai socioeducatiu de petanca i horts urbans.
Ordenar el transport públic i el privat, bicicleta, vianants, accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, carril de serveis (aparcament, altres).
Espai públic i verd urbà. Eliminar els elements innecessaris i unificar el tractament de l’espai públic, millorar l’enllumenat de la vorera Besòs i els elements de mobiliari urbà.

Amb l’objectiu de fer una diagnosi participada amb el veïnat de la Via Trajana, el passat 18 de juliol es van celebrar dues sessions participatives per tractar sobre la remodelació de la zona i, més en concret, sobre les actuacions de millora al carrer Binèfar.

El procés participatiu continuarà a l’octubre, quan començarà la redacció de l’avantprojecte. El projecte s’exposarà al públic durant 8 mesos, des del febrer del 2018 fins al setembre del mateix any. Està previst que les obres comencin el setembre del 2018.

 

Millorar l’Institut Bernat Metge

En un marc de desigualtat educativa (alumnat que presenta problemàtiques sociofamiliars, educatives, econòmiques i de salut) cal prioritzar el disseny d’una estratègia que inclogui una intervenció educativa i social, amb la participació de la comunitat educativa i dels agents socials, econòmics i veïnals de l’entorn.

La millora de l’Institut Bernat Metge i l’impuls del seu projecte pedagògic enfortint-lo en l’àmbit de l’atenció a la diversitat, és la punta de llança de la transformació educativa que es pretén impulsar.

Aquesta transformació passa per les accions següents:

– Millorar les infraestructures del centre.
– Reforçar els equips docents dels centres educatius públics.
– Potenciar projectes pedagògics singulars i transformadors, avançant cap al model d’Escoles Enriquides.
– Potenciar la relació família – escola, enfortint la comunitat educativa.
– Promoure el lleure educatiu, les arts i la música, amb visió comunitària i intercultural.

Aquest mes d’agost, s’ha fet un primer pas en la promoció del lleure educatiu entre els infants de la Verneda i la Pau. 80 nens i nenes, provinents de famílies en situació econòmica i social vulnerable, han participat en els campaments urbans Baobab, desenvolupats a l’escola Els Horts. A més de reduir les desigualtats en el lleure infantil, el projecte Baobab aconsegueix construir un espai on es generen noves dinàmiques i es reforcen els vincles comunitaris.

 

Activar el Polígon Monsolís i la zona industrial de la Verneda

El polígon Monsolís i la zona industrial de la Verneda suposen una oportunitat per al creixement econòmic del barri. El fet de formar part d’un dels pocs espais industrials perifèrics de la ciutat, juntament amb els seus polígons veïns del Bon Pastor i Torrent de l’Estalella, els atorga valor patrimonial i els converteix en un vector econòmic de proximitat.

Aquest projecte motor gira entorn de l’activació econòmica i l’ocupació vinculada a la millora, la gestió i la dinamització dels polígons industrials. Serà clau incorporar la reforma del pont de Santander com a porta d’entrada als Polígons i com a via de connexió urbana amb el municipi veí de Sant Adrià.

Les línies de treball que inclou el projecte són:

– Reforçar les empreses existents.
– Implantar noves activitats centrades en la innovació i la formació.
– Potenciar les iniciatives d’economia social i cooperativa.
– Promocionar la formació empresarial i tecnològica a mida.
– Impulsar l’eficiència econòmica, energètica i l’economia circular.
– Dinamitzar les naus buides.
– Assessorar les empreses en temes d’igualtat de gènere.
– Dotar d’un tècnic referent de dinamització del polígon.

Donat que el barri de la Verneda i la Pau té un dels índexs d’atur més alts de Barcelona, com a complement a aquest projecte motor, el Pla de Barris posarà en marxa una estratègia per fomentar l’ocupabilitat del veïnat en situació d’atur a través de la seva formació i capacitació professional, facilitant així el seu accés al mercat laboral.