El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Els carrers de la Colònia Santiveri s'urbanitzen amb perspectiva de gènere

23/02/2018 - 09:02h

Marina. Al març comencen les obres de reurbanització dels carrers de Torres de Marina, Gabriel Miró i l'Encuny, que costaran 1,15 milions d'euros.

Les obres de reurbanització dels carrers de Gabriel Miró, de Torres de Marina i d'una part del carrer de l'Encuny comencen aquest mes de març, duraran sis mesos i costaran 1,15 milions d'euros. Els dos carrers més petits, que donen accés a les cases de la Colònia Santiveri, seran de plataforma única per als vianants, mentre que al carrer de l'Encuny s'amplia la vorera i es renova la placeta que fa cantonada amb el carrer dels Motors. El projecte urbanístic, que forma part del Pla de Barris de la Marina, incorpora les millores en la il·luminació, la visibilitat, la vegetació i l'amplada de les voreres que es van detectar com a mancances en les marxes exploratòries amb perspectiva de gènere de finals de 2016.

Els carrers de la Colònia Santiveri estaran en obres entre el març i el setembre. Els dos que donen accés a les cases de la Colònia, Gabriel Miró i Torres de Marina, es convertiran en passatges de plataforma única per millorar-hi l’accessibilitat de vianants. Els cotxes deixaran d’aparcar-hi, però podran fer-ho al carrer de l’Encuny, en un nou cordó de places d’aparcament que s’hi habilitarà. Al carrer de l’Encuny també s’eixamplarà la vorera més propera a la Colònia i la plaça que fa cantonada amb el carrer dels Motors. El que es fa més estret en aquest tram és la calçada destinada a la circulació, perquè el carrer passa a ser d’un sol sentit, cap a Motors.

Tot aquest projecte urbanístic té un cost d’1,15 milions d’euros, inclosos al Pla de Barris de la Marina, i incorpora la perspectiva de gènere. En aquest sentit, s’hi han tingut en compte els problemes detectats a les marxes exploratòries de la seguretat a l’espai urbà dutes a terme al novembre de 2016 pel CIRD, el Departament de Transversalitat de Gènere i la Taula de Dones de la Marina. Llavors es van detectar diverses àrees considerades més insegures per la manca de visibilitat provocada per la vegetació o la poca il·luminació.