El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Torna

L'espai públic dels carrers d'Aiguablava i Portlligat es milloren amb el Pla de Barris de la Trinitat Nova

14/02/2017 - 05:02h

L'urbanització i millora de l'espai públic de l'àmbit residencial es debat entre els veïns i veïnes d'Aiguablava i Portlligat.

El passat dilluns 16 de gener va engegar la primera sessió participativa per a definir els nous usos de la zona entreblocs dels carrers Aiguablava i Portlligat. A l’acte, que va tenir lloc a l’Ateneu de Nou Barris, al mateix carrer de Portlligat, hi van assistir veïns, veïnes i entitats, així com representants del Districte de Nou Barris i altres agents del territori.

Partint d’un primer diagnòstic elaborat l’any 2000 per l’Associació de Veïns de Trinitat Nova, s’ha pogut debatre sobre el disseny dels espais interiors; una reforma que sobretot se centrarà en suprimir barreres arquitectòniques, renovar l’arbrat que aixeca el paviment i millorar la circulació dels vianants dins la zona.

El plànol proposat pels arquitectes que han treballat al projecte proposa la instal·lació de rampes que complementen o substitueixen les escales actuals, per permetre que els veïns puguin accedir als edificis sense barreres arquitectòniques. També s’han proposat nous eixos de comunciació dins l’illa per accedir al carrer d’Aiguablava o a l’Ateneu Popular de 9 Barris, així com la renovació de l’enllumenat per fanals més eficients al tipus de carrers i la possible instal·lació d’un ascensor per salvar el desnivell que separa el grup de cases amb el carrer d’Aiguablava i els serveis bàsics del barri.

Adjunt a la notícia, podreu trobar l’informe de resultats de la sessió del passat 16 gener 2017. En primer lloc, es presenta un resum executiu dels principals resultats de la sessió. El seu contingut s’ha ordenat segons les temàtiques de treball: accessibilitat, mobilitat, usos, pavimentació i mobiliari urbà.

A continuació, es presenten les aportacions detallades dels grups de treball. El seu contingut s’ha ordenat també seguint les temàtiques del guió de treball. També es recull una imatge del plànol treballat durant el desenvolupament de cada un dels grups.