El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

El Pla de Barris, presentat al Consell del Districte

16/03/2017 - 11:03h

Preveu una inversió de 15 milions d’euros a Sant Genís i la Teixonera

Preveu una inversió de 15 milions d’euros a Sant Genís i la Teixonera

Un dels punts destacats del Consell del Districte va ser la presentació de la mesura de govern per al desenvolupament del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, que s’ha elaborat amb els grups impulsors i els representants dels barris. Un cop acabada la definició i redacció del document, ara es troba en fase de començar-se a aplicar.

El Pla de Barris té un conjunt d’objectius, que es divideixen en generals i específics, i un seguit de propostes i accions. Tot plegat, està classificat en quatre grans àmbits d’intervenció: drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana. A més, el document planteja tres projectes motor:

  • Millora dels entorns de la Masia Can Soler, a Sant Genís
  • Renovació i construcció de nous equipaments a la Teixonera (escola bressol, la Bòbila i la Campa)
  • Projectes per fomentar un envelliment actiu i saludable als barris

El pressupost previst per al Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera és de 15.000.000 €. D’aquests, 12.500.000 € es destinaran a inversió en equipaments comunitaris o millora de l’espai públic i habitatge i 2.500.000 € aniran dirigits a programes socials, educatius, de salut, culturals i esportius, de convivència i de dinamització econòmica.

Per aconseguir que el Pla de Barris compti amb la màxima implicació ciutadana, s’ha dut a terme des del novembre passat diverses reunions amb associacions i entitats de Sant Genís i la Teixonera, i també hi haurà participació veïnal en la gestió i el seguiment del pla.