El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

El Consell Assessor del Pla de Barris elabora els criteris per al desenvolupament del programa

09/03/2017 - 12:03h

L’Ajuntament de Barcelona ha demanat al Consell Assessor del Pla de Barris de la ciutat l’elaboració d’un conjunt de criteris que contribueixin a orientar el disseny, el desenvolupament i l’aplicació del Pla durant el present mandat municipal.

L’Ajuntament de Barcelona ha demanat al Consell Assessor del Pla de Barris de la ciutat l’elaboració d’un conjunt de criteris que contribueixin a orientar el disseny, el desenvolupament i l’aplicació del Pla durant el present mandat municipal. El Consell Assessor ha elaborat un document titulat Transformar la ciutat amb la ciutadania. Criteris per al desenvolupament del Pla de Barris de Barcelona en el que es proposen quinze criteris diversos per tal d’orientar el Pla.

El Consell Asessor

A efectes de seguiment del programa es constituirà un consell assessor del Programa de barris de Barcelona, integrat per ciutadans i professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de l’urbanisme, els serveis socials, la dinamització econòmica i l’associacionisme ciutadà. Les persones membres del consell i la seva presidència seran nomenades per l’alcaldessa de la ciutat. Els càrrecs del consell assessor no seran remunerats. Les funcions que el consell pot desenvolupar són les següents:

 • Assessorar l’alcaldessa, la comissió de pilotatge i l’Oficina de Barris sobre el desenvolupament i els resultats programa.
 • Informar la selecció de barris en els quals es desenvoluparan les actuacions.
 • Informar el programa d’actuacions a desenvolupar a cada barri a proposta de l’Ajuntament i dels processos de participació ciutadana.
 • Efectuar el seguiment de les actuacions a cada un dels barris.
 • Vetllar per la implicació de tots els àmbits de l’Administració de l’Ajuntament, necessària per assegurar la transversalitat de les actuacions.
 • Vetllar per la promoció de les actuacions d’implicació veïnal.
 • Impulsar la capitalització de les experiències del conjunt de barris acollits en el programa.
 • Promoure el programa de formació de treballadors municipals i membres de les entitats ciutadanes.
 • Rebre informació respecte a la dotació del Fons per al Programa de barris.
 • Emetre un informe anual sobre l’evolució del programa que serà presentat al Ple del consistori.
 • Contribuir a la difusió dels resultats del programa i, en especial, de les actuacions que puguin ser de més interès per aplicar-les a altres barris o àrees urbanes.

El Consell Assessor es dotarà d’un suport tècnic i administratiu destinat a preparar la documentació necessària per al desenvolupament de les seves funcions. A través de la presidència, el Consell podrà convidar membres de l’Administració municipal o altres persones a prendre part en alguna de les seves sessions. El Consell Assessor establirà el seu règim de sessions i es reunirà a convocatòria de la seva presidència o a instàncies de l’alcaldessa.

Membres

El Consell Assessor del Pla de Barris està presidit per Oriol Nel·lo i l’integren els següents membres: Oriol Estela (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona), Andreu Domingo (Centre d’Estudis Demogràfics), Marina Subirats (UAB), Carme Borrell (Agència de Salut Pública de Barcelona), Carme Trilla ( Fundació Hàbitat 3), Pere Serra (Incasòl), Mercè Tatjer (UB), Carles Llop (UPC), Ana Romero ( AMB), Jaume Blasco (Analista de polítiques públiques), Carlos Losada (ESADE), Francesc Muñoz (UAB) i Ismael Blanco (UAB).