El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

 • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/4_0.png
 • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/2_3.png
 • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/criteris-1.png
 • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/criteris-4.png

Criteris de selecció de barris

Barcelona la conformen els seus 73 barris, de molt divers origen històric i evolució. Tots ells tenen elements que sumen per fer de Barcelona un bon lloc on desenvolupar el projecte vital de la seva ciutadania, on fer efectiu el dret a la ciutat, en el seu sentit més ampli. Això no obstant, l’asimètric desenvolupament d’alguns d’ells al llarg del temps, ha generat importants desigualtats socioeconòmiques. En els últims anys, malgrat la recuperació que assenyalen molts indicadors, les diferències territorials han augmentat.

L’incipient creixement econòmic no ha significat la disminució de la desigualtat territorial, tal com posen de manifest les dades de la distribució territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona (Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona, 21 de desembre de 2014).

En el present mandat s’emprendran actuacions en 16 barris compresos dins d’aquestes àrees. Els criteris per a la seva incorporació al Pla han estat els següents:

 • Nivell de renda mitjana del barri respecte al conjunt de la ciutat
 • Indicadors socioeconòmics, educatius i sociosanitaris de dificultat
 • Presència de col·lectius necessitats d’especial atenció
 • Presència de dèficits urbanístics
 • Estat del parc d’habitatge
 • Existència d’actuacions complementàries
 • Existència de propostes i reivindicacions veïnals
 • Articulació del teixit associatiu

 

La constatació de les desigualtats

Desigualtat en salut als barris
Desigualtats en salut als barris: Taula general Urban Hear
Barris segons grau de privació socioeconòmica i indicadors de salut
Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona per barris (2014)
Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona per barri (2008 - 2014)