El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Acompanyament a entitats del territori

Realitzar un acompanyament personalitzat per la creació d'una coordinadora d'entitats de Trinitat Nova. Es persegueix treballar una evolució de Taula Oberta cap a una nova forma jurídica de federació, on només hi hagi associades entitats i no persones. Els aspectes que es treballaran amb aquesta nova coordinadora seran principalment 3:

  • Millorar el treball en equip, debat, diàleg i treball en xarxa.
  • Definir rols i funcions de cada entitat en relació a la coordinadora i funcions de la coordinadora en relació a entiats.
  • Comunicació interna i externa.