El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

Àmbits d'actuació

Un treball transversal, que abordi des de tots els àmbits les mancances de cada territori i que creï equips que treballin amb visió de conjunt, no compartimentada, la realitat existent. Els 4 àmbits estratègics d’actuació són els següents:​

L’encreuament de polítiques diverses és bàsic per entendre i enfocar bé les diverses opcions, a fi de trencar abordatges sectorialitzats per part dels serveis públics que, massa sovint, han impedit la sinèrgia entre programes i la creació de propostes conjuntes que requereixen de tots els sectors i interlocutors implicats  des de l’inici.

Això no obstant, alguns àmbits estratègics són d’abordatge imperatiu: La recuperació i impuls de l’activitat econòmica, fent especial èmfasi en l’economia social, el comerç de proximitat i la recuperació de la capacitat industrial local; la intervenció sobre els dèficits urbanístics, tant des del punt de vista de l’espai públic com de l’habitatge i els equipaments; l’abordatge de la satisfacció de drets fonamentals: salut, educació, equitat, entre d’altres. Columna vertebral de tot el programa tenim la co-producció veïnal, per definir les actuacions, per a la seva execució i per al seu seguiment i validació. Es tracta de crear ciutadania autosuficient a l’hora de definir els objectius dels territoris, fent-los més resilients i capaços de resoldre els reptes ciutadans del futur.

A més, en la raó de totes les accions, alguns principis han de ser sempre presents: la perspectiva de gènere, la salut pública, l’equitat i la transició energètica i mediambiental.

Una ciutat sostenible és la que pot perdurar en el temps i té futur, perquè s’assegura els recursos i les condicions necessàries per mantenir i millorar la qualitat de vida. Barcelona ha anat implantant mesures per corregir problemes ambientals, però sovint entenent-les com una reparació al final del procés. Ara es tracta de prevenir les disfuncions des de bon inici, evitant-ne les causes.